Kratkotrajni pljusak pra?en jakim vjetrom koji je u srijedu poslijepodne zahvatio Varaždin prouzro?io je probleme na krovištu III. Osnovne škole u naselju Biškupec.

Jak vjetar je naime podigao i oštetio dvadesetak metara limenog krova škole.

Na mjestu doga?aja bili su policijski službenici koji su napravili o?evid, a krovište ?e privremeno biti pokriveno plastikom dok se na sanira.

Ovo ina?e nije prvi put da se III. Osnovna škola suo?ava sa problemima sa krovištem. Prije dvije godine u jednoj sli?noj ljetnoj oluji na sli?an je na?in stradao i dio krovišta s druge strane škole, doznali smo od mještana.

Komentari

20.07.2011. 18:43h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:10

Foto: Željko Hajdinjak / CROPIX