Kradu se trenirke i odjevni predmeti

Odjeća je na meti kradljivaca bila u trgovinama u sklopu Pointa
Objavljeno: 04.03.2010. 14:37

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Ju?er su prijavljene dvije kra?e odjevnih predmeta iz trgovina na podru?ju grada Varaždina. U trgovini "Top sport" u sklopu "Pointa" nepoznati je po?initelj ukrao trenirku i odje?u u vrijednosti 1.200 kuna. Kradljivac nije bio sam, ve? je iskoristio zauzetost zaposlenica kojima su tri njegova pomaga?a odvra?ali pozornost. Odje?a je bila na meti kradljivaca i u trgovini "Lantea Group", tako?er u sklopu "Pointa", gdje je prijavljena kra?a odjevnih predmeta u vrijednosti od 1.000 kuna.

(ep) 04.03.2010.

Komentari