Na Županijskom sudu u Varaždinu započelo je suđenje "kralju JPP-a", bivšem direktor Meteor Grupe kojeg se tereti za tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u produljenom trajanju, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju u produljenom trajanju te pogodovanja vjerovnika.

Optužnica ima čak šest točaka, a podnijet je prijedlog da se Paripoviću i povezanim osobama oduzme protupravno stečena imovinska korist u iznosu većem od 18,3 milijuna kuna.

- Ne smatram se krivim niti po jednoj točci optužbe. Osporavam osnovu u visinu postavljenih imovinskopravnih zahtjeva - rekao je Paripović na ročištu održanom u utorak.

Tereti ga se zbog nezakonitosti vezane uz POS stanogradnju u Varaždinu od rujna 2008. do prosinca 2011. godine. U tom je razdoblju Meteor kao izvođač radova sklopio ugovor o zajedničkom pothvatu i poslovnoj suradnji te ugovor o građenju sa Zagorjem Tehnobetonom, Coningom Ecogradnjom i Coningom Inžinjering, odnosno javnom ustanovom Gradski stanovi kao naručiteljem radova.

Tim ugovorima njegova tvrka se obavezala izvesti 80 posto svih radova na izgradnji stambenih građevina, a ostala tri društva trebala su zajedno napraviti 20 posto radova po programu subvencionirane stanogradnje te u tim omjerima i naplaćivati radove od javne ustanove Gradski stanovi. Međutim, kako se navodi u optužnici, Paripović je znao da ostala tri društva neće stvarno izvoditi ugovorene radove jer su već prethodno dogovorili da će ih izvesti isključivo njegovo društvo koje je i obavilo radove za 21,5 milijun kuna, ali je naplatilo 17,2 milijuna kuna. Tako je oštetio svoje društvo za taj iznos, a nenaplaćenih radova od 4,2 milijuna kuna koje su od javne ustanove naplatila ostala tri društva.

Paripovića se tereti i da je od siječnja do prosinca 2011. ugovarao izvođenje radova, pružanje usluga i kupnju robe od više društava, pri čemu je neistinito predočavao da će ih platiti u cijelosti uredno i prema dogovoru, ali to nije učinio. Time je svojem društvu, kako tvrdi ŽDO, pribavio nepripadnu materijalnu dobit veću od 3,3 milijuna kuna. Tereti ga se i da je od rujna 2011. do ožujka 2012. godine kada je žiro račun njegovog poduzeća bio blokiran, uzimao iz blagajne i zadržavao za sebe gotovinske utrške ostvarene redovnim poslovanjem društva u iznosu većem od 1,2 milijuna kuna radi namirenja svojeg potraživanja prije ostalih vjerovnika, čime je onemogućio ostale vjerovnike u naplati njihovih dospjelih potraživanja.

Stavlja mu se na teret da je nekoliko mjeseci od studenog 2011. do veljače 2012. godine, odnosno uoči otvaranja stečajnog postupka nad Meteor Grupom, kao direktor tog društva sklopio sedam ugovora o kupoprodaji nekretnina poduzeća sebi osobno i drugom društvu po cijenama znatno nižima od njihove tržišne vrijednosti. Time si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit, kako tvrdi Županijsko državno odvjetništvo, u iznosu većem od 3,6 milijuna kuna, a drugom društvu u iznosu većem od 4,7 milijuna kuna.

Bivšeg direktora i vlasnika Meteor Grupe koja je u stečaju od svibnja prošle godine tereti se i zbog toga što si je neosnovano isplatio iznos veći od 850.000 kuna od 2006. do kraja travnja prošle godine, i to iz sredstava naknada za prijevoz, službena putovanja i terenski dodatak zaposlenicima društva, kao i iznos veći od 350.000 kuna na ime povrata tobožnje pozajmice društvu koji je bio ustezan zaposlenicima od njihovih plaća s osnova obročnog plaćanja kupljene robe od društva. Tereti ga se i da je izbjegao platiti iznos veći od 1,5 milijuna kuna za radove koje je poduzeće izvelo za njega osobno tako što je ovaj iznos prebio sa svojim tobožnjim potraživanjem od poduzeća koje ustvari nije postojalo.

Paripovića se tereti i da nije prijavio, obračunao ni uplatio sve porezne obveze svojeg društva u ukupnom iznosu većem od 3,4 milijuna kuna na štetu državnog proračuna.

Optužba je istaknula da će mu kaznena djela dokazati materijalnom dokumentacijom, ispitivanjem svjedoka, knjigovodstveno financijskim vještačenjem.

Paripovićeva obrana s druge strane  je istaknula da će dokazivati da nije postojalo subjektivno biće djela po točki tri optužnice vezane uz POS stanogradnju u Varaždinu.

- S obzirom na to da je u vrijeme zaključenja pravnog posla sa Zagorje Tehnobetonom i Coning Ecogradnja i Coning Inženjering, Meteor grupa imala preko 300 zaposlenika, i to pretežito u sferi gradnje, i on je naprosto morao osigurati svojim radnicima posao, dok s druge strane optužba ničim nije dokazala da bi tih 20 posto koje je kao pripao Coningu i Zagorje Tehnobetonu pričinjavalo štetu odnosno da je za taj iznos uskraćeno društvo Meteor grupa d.o.o. Optuženik je u svom iskazu jasno naveo da je kroz buduće poslove s ovim firmama trebao sanirati tih 20 posto, a jedino se kroz budućih poslova to moglo i učiniti - ističe obrana te je dodala da se od podizanja optužnice pa do danas mnogo toga i činjenično promijenilo, a o istini toga u odnosu na nalaz vještakinje Bratić budući da se pokazalo kako je ista ušla sa ulaznim podacima koji nisu bili utemeljeni i vjerodostojni.

Prešlo se na čitanje materijalnih dokaza optužbe. Kasnije je optužba predložila da se neposredno ispitaju i svjedoci Renata Štefek Njegovec,Vlatka Stolnik, Marina Leskošek, Đurđica Vitez, Ivana Kosec, Katarina Tomiša, Mladen Vugrinec i Slavko Vindiš.

Obrana je pak smatrala nužnim da se neposredno ispitaju Srećko Vrček, Vladimir Kukec, Stjepan Ptiček i Roman Perić i svjedoka obrane Zdravka Počivavšeka.

Rasprava se nastavlja 22. rujna.

Komentari

09.09.2015. 15:31h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:25

Foto: Siniša Sović