Na Županijskom sudu u Varaždinu u ponedjeljak je izrečena presuda Kristijanu Igrecu u slučaju izvlačenja oko pola milijuna kuna iz propalih Pekarni Ivanec. Osuđen je na godinu dana zatvora, no kaznu može zamijeniti sa 730 sati dobrotvornog rada.

Riječ je o ponovljenom procesu protiv sina varaždinskih poduzetnika Stjepana i Anice Igrec. Teretilo ga se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, da je kao prokurist Pekarni Ivanec uzimao kratkoročne pozajmice od 478.095 kuna koje je potpisivao sam sa sobom, bez namjere da ih vrati. Vratio je samo 47.500 kuna, a ostalim iznosom stekao je protupravnu imovinsku korist.

U ponovljenom procesu se prvo izjasnio da nije kriv, no u ponedjeljak je promijenio obranu priznavši krivnju.

- Priznajem da sam kao prokurist zaključio više ugovora o pozajmica i žao mi je što sam ih potpisavao. Iz dokaza koje sam predočio, dug je u cjelosti podmiren i vratio sam ga s kamatama - rekao je Kristijan Igrec.

Time je zaključena javna rasprava i krenulo se na izricanje presude Igrecu, koji je u prvom postupku oslobođen krivnje s objašnjenjem da je kao prokurist uzimao pozajmice, ali ne za sebe već za majku i to po njenom nalogu. Njegovoj majci Anici je pak tada izrečena zatvorska kazna u od tri godine te je trebala vratiti 609.000 kuna.

Ovaj put izrečena mu je zatvorska kazna od godinu dana, no može je zamijeniti sa 730 sati rada za opće dobro.

- Jednoglasnom odlukom vijeća proglašeni ste krivim da ste se okoristili, s ciljem ostvarivanja nepripadne materijalne koristi. Maksimalna kazna za zloupotrebu povjerenja u gospodarskom poslovanju iznosi 10 godina, no izrečena Vam je najblaža kazna, od godine dana zatvora koju možete zamijeniti radom za opće dobro, što iznosi 730 sati. Olakotne okolnosti su što ste dug vratili, otac ste dvoje maloljetne djece te niste osuđivani - izrekla je sutkinja Božica Mišak.

Također Igrec je dužan platiit 5.612 kuna troškova postupka, a na presudu se neće žaliti ni obrana ni optužba.

Komentari

09.03.2015. 14:03h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: arhiva eVarazdin