Varaždinska policija je podnijela kaznenu prijavu za prijevaru u gospodarstvu protiv 54-godišnjaka iz Bjelovara. On je krajem 2009. godine kao odgovorna osoba jednog trgova?kog poduze?a, u dva navrata sklopio ugovor s varaždinskim poduze?em o kupnji biodizela. Kao osiguranje pla?anja izdao je bjanko zadužnice u vrijednosti od dvjesto tisu?a kuna. Kako je robu preuzeo, a nije je platio u dogovorenom roku, ošte?eno poduze?e pokušalo je aktivirati zadužnice, no one su bile nenaplative.

Varaždinski forum

Podijeli

(ep) 07.05.2010.

Komentari

07.05.2010. 08:41h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56