Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje članu uprave PZC-a Milošu Martinoviću (63) i Božidaru Vargi sada umirovljenom menadžeru Cestar PZC-a (75) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Dvojicu se tereti da su od 2005. do 2010. godine u Varaždinu sklopili ugovore teške 1,4 milijun kuna, prema kojima je Cestar PZC trebao obaviti određene poslove u poslovima nadcestarije i vođenja knjiga dionica PZC-a, iako je unaprijed bilo jasno da Cestar PZC te poslove neće obaviti. Naime, Cestar PZC nije imao ni osnovna sredstva ni zaposlene osobe za obavljanje tih poslova. Za neobavljene radove i za plaće radnika PZC mu je platio više od 1,4 milijuna kuna. Na temelju tog iznosa je isplaćena dividenda menadžerima Cestar PZC-a u iznosu od ukupno preko 750.000 kuna.

Svjedočio je jedini zaposlenik Cestara PZC Velimir Zadravec.

- Radio sam u nadcestariji Novi Marof, ne znam točno jesam li sam u inkriminirano vrijeme bio u Varaždinu ili Novom Marofu, ali sada sam u Novom Marofu. Kroz zimsko vrijeme uglavnom su se radili poslovi u kancelariji, izrada elaborata, a ne terenski. Cijelo vrijeme dobivao istu plaću, moji poslovi u nadcestariji nisu se posebno evidentirali kroz plaću, a šihtericu sam predavao svom nadređenom, u ono vrijeme je to bio Goranu Markoviću, a sada Dušku Hercegu, s obzirom na nadređenost u PZC-u - svjedočio je Zadravec.

Cestar PZC je komanditno društvo. Riječ je gospodarskom subjekt u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor). Cestara PZC je za PZC radio kontrolu kvalitete horizontalne signalizacije dnevne i noćne vidljivosti.

Svjedočila je i Snježana Sabolić koja je radila u računovodstvu PZC-a.

- Fakture za mjerenje horizontalne signalizacije i stišljivosti, na kojem su pisane cijene, određeni sati, PDV i potpis, donosili su Jozić i Vincek Dražen, koji su bili zaposlenici PZC-a, ne PZC Cestar - rekla je Sabolić te dodala kako je cijenu radova određivao Božidar Varga.

- Varga odrađivao cijenu radova. To mogu zaključiti iz činjenice da sam jedanput fakturu KD Cestar prema PZC Bjelovar fakturirala po cijeni od 528 kuna, koja je bila uvijek zapisana, s time da mogu reći da sam fakture za PZC radila u tri primjerka, a za KD u četiri, jer je jedan primjerak išao osobno Vargi. Nakon te fakture došla je gospođa Ban koja mi je rekla da je Varga poludio jer sam krivo fakturirala. Nakon toga otišla k njemu i pokazala cijenu te mi je rekao da je on dogovorio s PZC Bjelovar drugu cijenu te mi je rekao da je cijena za PZC Bjelovar 485 kuna iz čega zaključujem da je Varga određivao cijenu - rekla je Sabolić i ističe da su se automobil obračunavao u tim fakturama, odnosno u prijedlogu za fakturu.

- Kada sam to vidjela, otišla sam Martinoviću te sam mu rekla za što oni to rade, da ne može KD obračunavati cijenu auta PZC-a te je Martinović rekao da to tako ne može, pa sam zaključila da on o tome nije ništa znao, iako je bio predsjednik uprave u to vrijeme. Poslije su taj obračun auta prema mom mišljenju obračunali u cijenu rada, jer im se cijena rada povisila kada se maknula cijena korištenja osobnog automobila. Ističem da sam ja izrađivala fakture na temelju papira koje su mi donosili radnici kako sam naprijed navela, a u tim papirima je bila cijena korištenja osobnog auta. Cijenu osobnog automobila sam fakturirala jer je ta cijena bila napisana na papiru koji su mi donosili radnici i nije mi nitko osobno naložio već sam to vidjela iz tog papira da trebam obračunati. Nikada mi nitko nije rekao da krivo obračunavam korištenja automobila PZC-a za mjerenje - zaključila je Sabolić.

Slijedi saslušanje revizora Stojća Todorova i financijske vještakinje Vlaste Santo Olđa, a sljedeća javna rasprava zakazan je za 27. siječnja 2016. godine.

Komentari

25.11.2015. 13:51h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:08

Foto: FOTO: Siniša Sović