Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv Ivana Hudoletnjaka (82) i trgovačkog društva Varaždinka iz Varaždina zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.

Hudoletnjaka se tereti da je od lipnja 2007. do ožujka 2009. godine u Varaždinu, kao direktor Varaždinke sklopio u njeno ime, sa samim sobom kao fizičkom osobom, ugovor o najmu s ulaganjem kojim on, kao fizička osoba, daje u najam društvu svoj poslovni prostor u Zagrebu radi obavljanja djelatnosti društva.

Društvo se obvezalo snositi sve troškove preuređenja objekta iako on nije uopće namjeravao da se u tom objektu obavlja bilo kakva djelatnost društva, već je postupao s ciljem da se taj objekt uredi na teret društva neovisno što se radi o njegovom vlastitom stambenom objektu. Stoga je društvo platilo više od 440.000 kuna za obavljene građevinske radove na objektu, ali ga nakon toga uopće nije koristilo.

Također ga se tereti da kao direktor Varaždinke, u prijavi poreza na dodanu vrijednost za 2008. godinu nije uključio niti iskazao obvezu poreza na dodanu vrijednost s osnova manjkova zaliha društva u visini većoj od 7 milijuna kuna. Time je društvo izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost većeg od 1,5 milijun kuna, nepripadno okoristilo na štetu proračuna Republike Hrvatske.

Tereti ga se i da nije vodio poslovne knjige društva koje je po zakonu bio obvezan voditi i vodio ih tako da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja te da od siječnja 2013. godine nije zatražio da se nad društvom pokrene stečajni postupak iako je to bio dužan učiniti jer je račun društva bio u neprekidnoj blokadi od listopada 2012., s nepodmirenim obvezama većim od 3,5 milijuna kuna.

Komentari

05.08.2015. 15:45h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:25

Foto: Arhiva