U petak se dogodila još jedna kra?e bakrenih žica s telekomunikacijskih stupova uz željezni?ku prugu Varaždin - Koprivnica. Ovaj puta je u Novakovcu, u dužini od 200 metara, ukradeno je više od tisu?u metara bakrene telekomunikacijske žice, a procijenjena materijalna šteta nastala kra?om je oko ?etiri tisu?e kuna. U prijašnjem slu?aju, tijekom ljeta, na trasi pruge izme?u Kelemena i Zbelave, ukradeno je oko 800 metara žice.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr 04.10.2010.

Komentari

04.10.2010. 11:59h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56