počivao u miru

Preminuo Miroslav Žugaj, jedan od utemeljitelja FOI-a

Objavljeno: 19.10.2021. 09:49

Zadnja izmjena: 19.10.2021. 09:53

Kako stoji na službenim stranicama FOI-a, 17.listopada preminuo je prof. dr. sc. Miroslav Žugaj, professor emeritus, jedan od utemeljitelja Fakulteta organizacije i informatike.

Rođen je 3. ožujka 1940. godine u Humljanima (Virovitičko-podravska županija). Gimnaziju je završio u Osijeku 1958. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1963. godine, magistrirao na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1971. godine, a doktorirao 1974. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (tada dio Sveučilišta u Zagrebu).

Za docenta je izabran 1974. godine, za izvanrednog profesora 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i 1980. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. U zvanje redovitog profesora biran je 1985. i 1990. godine. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 1996., a potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Biran je u polju ekonomskih znanosti, a od 1990. godine i u polju informacijskih znanosti. Umirovljen je 2010. godine, a 2011. godine izabran je u počasno zvanje professor emeritus

Profesor Žugaj dobitnik je Medalje grada Varaždina za doprinos stvaranju slobode i suvremene Republike Hrvatske (1992.) te je odlikovan Spomenicom domovinskog rata (1996.), Spomenicom domovinske zahvalnosti (1997.) i Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998.).

''Neizmjerno smo zahvalni''

Neizmjerno smo zahvalni profesoru Žugaju i za njegovo nesebično i značajno zalaganje u raspravama o važnosti i potrebi opstanka Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu čime je dao velik doprinos razvoju znanosti, grada Varaždina te društva u cjelini. Profesor Žugaj ostaje nam u trajnom sjećanju kao cijenjeni dekan, profesor, znanstvenik, stručnjak i kolega - poručuju s FOI-a.

Komentari