Višemilijunska šteta nastala je u požaru pilane u Hrastovljanu kraj Ludbrega koji je buknuo u no?i sa nedjelje na ponedjeljak i njegovo gašenje ?e najvjerojatnije trajati nekoliko dana. Više od 200 vatrogasaca, koji su cijelu no? proveli na mjestu doga?aja, uspjeli su staviti vatru pod kontrolu no samo gašenje moglo bi trajati nekoliko dana budu?i da je požarom zahva?en lakozapaljivi drveni materijal.

Požar je buknuo oko 2 sata u no?i sa nedjelje na ponedjeljak u skladištu pilane i po?eo se nezaustavljivo širiti cijelim pogonom.

Skladište, pogon i sve ostale prostorije u potpunosti su izgorjele, a stradali su i silosi, strojevi te nekoliko automobila koji su se našli u krugu pogona.

U no?i su na mjesto doga?aja upu?eni vatrogasci iz ?ak osam dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalci iz Javne vatrogasne postrojbe Varaždin, a tijekom no?i požar je po velikoj vru?ini gasilo više od 200 vatrogasaca koji su u ponedjeljak ujutro napokon uspjeli vatru staviti pod nadzor.

Koliko je bilo vru?e u Hrastovljanu pokazuje i ?injenica da se na obližnjim ku?ama tijekom no?i od vru?ine doslovno rastopio razni PVC materijal, kao što su rolete i sli?no.

No, posao za vatrogasce nije ni izbliza gotov budu?i da je vatra zahvatila drvenu gra?u, piljevinu i sli?an lakozapaljiv materijal pa se vatra u svakom trenutku može reaktivirati.

Vatrogasci ?e zato najvjerojatnije u sljede?ih nekoliko dana zalijevati podru?je zahva?eno požarom velikim koli?inama vode.

Dok požar ne bude u potpunosti ugašen ne?e biti mogu?e obaviti niti o?evid na mjestu doga?aja kako bi se utvrdio uzrok požara.

Na pitanje postoji li mogu?nost da je požar podmetnut budu?i da je buknuo tijekom no?i, iz varaždinske policije odgovorili su nam da ne žele brzati sa zaklju?cima prije nego li obave o?evid.

Materijalna šteta tako?er još uvijek nije procijenjena, ali naga?a se da se radi o iznosu od više milijuna kuna. 

Komentari

23.07.2012. 13:50h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:15