nakon promjena nema promjena

MIJENJALA SE UREDBA O OTPADU Avar: "Rasprave su očito bile suvišne"

Sredinom rujna ove godine stupile su na snagu izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koje propisuju cijenu obavezne minimalne javne usluge, kao i stopu PDV-a koja se na istu obračunava. Hoće li i kako spomenute promjene utjecati na cijenu koju su građani do sada plaćali, pitali smo zamjenika gradonačelnika Zlatana Avara...
Objavljeno: 24.09.2019. 11:21

Zadnja izmjena: 24.09.2019. 11:50

Foto: Arhiva

Sredinom rujna ove godine stupile su na snagu izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koje propisuju cijenu obavezne minimalne javne usluge, kao i stopu PDV-a koja se na istu obračunava. Hoće li i kako spomenute promjene utjecati na cijenu koju su građani do sada plaćali, pitali smo zamjenika gradonačelnika Zlatana Avara.

Zamjenik gradonačelnika ističe kako Grad Varaždin neće imati potrebe za većim usklađivanjem, međutim pritom napominje kako je to upravo iz razloga koje su pojedine političke opcije u Gradskom vijeću osporavale: "Jasno se propisuje", kaže Avar, "da cijena obavezne minimalne javne usluge mora biti jedinstvena na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriji kućanstvo. Isto tako, jasno je definirano da se cijena javne usluge ne može obračunati na temelju površine i obujma nekretnine, te da se moraju iskazati svi elementi za obračun cijene, kao i pripadajuća stopa PDV-a", kaže Avar.

Na području koje pokriva gradska Čistoća, cijena obavezne minimalne javne usluge tako iznosi 7,33287 kn po jednom ophodu, a računa se kao umnožak jedinične cijene i broja ophoda – što se pak propisuje odlukama svake pojedine JLS. Kada je, s druge strane, riječ o visini obračunatog PDV-a – nakon objavljenih izmjena i dopuna - za zamjenika gradonačelnika više nema spora: "Raspravu o tome je li Čistoća krivo postupila prilikom obračuna stope PDV-a od 25% na uslugu zbrinjavanja otpada smatram suvišnom. Sada se to potvrdilo, a još ranije – to je potvrdio i Središnji porezni ured i tržišna inspekcija Ministarstva gospodarstva, kao i ovlašeni financijski savjetnik", zaključuje Avar koji nam se potrudio dostaviti i četiri točke Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom na koje se posebno poziva u svojem obrazloženju (u nastavku).

Komentari