javni natječaj

Bale se miču, a Grad Varaždin objavio prodaju parcela u Gospodarskoj zoni Brezje

Objavljeno: 22.05.2024. 14:54

Zadnja izmjena: 22.05.2024. 14:57

Objava Grada Varaždina

Grad Varaždin objavio je javni natječaj za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje smještenoj uz istočnu zaobilaznicu na ulazu u Varaždin. Predmet javnog natječaja su 24 parcele veličine od 4 do više od 40 tisuća kvadratnih metara. Početna cijena za sve parcele iz ovog natječaja bit će 30 eura po kvadratnom metru. Na pojedinim parcelama nalaze se bale otpada, postupak zbrinjavanja je u tijeku. Budući vlasnici stupit će u posjed tek nakon završetka tog postupka te će opremanje komunalnom infrastrukturom ovisiti o interesu i lokaciji same parcele.

Zainteresirani ponuditelji su dužni prijavu za sudjelovanje na javnom nadmetanju poslati preporučeno ili osobno na adresu Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ (navesti redni broj nekretnine za koju se prijavljuje)- ne otvaraj“ . Natječaj za prodaju provodit će se usmenim nadmetanjima, a rok za podnošenje prijava je 6. lipnja 2024. godine do 9 sati.

Ostali detalji javnog natječaja kao i parcelizacije Brezja mogu se vidjeti na poveznici.

Komentari