Besplatnom edukacijom lakše do posla

Pučko otvoreno učilište dobilo je bespovratna sredstva iz IPA fonda za projekt "4 za 600"
Objavljeno: 12.11.2010. 14:57

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Na podru?ju Varaždina i Varaždinske županije u sljede?ih ?e se godinu dana provoditi još jedan veliki projekt kojeg sufinancira Europska unija.

Pu?ko otvoreno u?ilište Varaždin dobilo je naime bespovratna sredstva iz pretpristupnog fonda IPA Europske unije za provo?enje projekta pod nazivom „4 za 600“ u sklopu kojeg ?e ?etiri pu?ka otvorena u?ilišta s podru?ja Varaždinske županije provesti informati?ku edukaciju za 480 nezaposlenih i 120 zaposlenih osoba s podru?ja Varaždinske županije.

Re?eno je to na prijepodnevnoj konferenciji za novinare u Gradskoj vije?nici na kojoj je predstavljen projekt. Ravnateljica Pu?kog otvorenog u?ilišta Varaždina Mirjana Premuž istaknula je da su projektom obuhva?ene osobe starije od 30 godina koje nisu imale priliku u sklopu svog redovnog obrazovanja usvojiti informati?ka znanja koja su vrlo bitna na današnjem tržištu rada. Prevedno u kune, ukupna vrijednost projekta je oko 2 milijuna i 150 tisu?a kuna od ?ega je Europska unija iz pretpristupnog fonda IPA dodijelila oko milijun i 825 tisu?a kuna.

Taj ?e se novac utrošiti za zapošljavanje ?ak 14 osoba s popisa nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Podru?ne službe Varaždin. Menadžerica i administratorica projekta ve? su zaposlene, a uskoro ?e biti raspisan natje?aj i za zapošljavanje 12 informati?ara koji ?e provoditi edukaciju.

Projekt je dodatno vrijedan jer ?e u njega biti uklju?en i niz drugih stru?njaka i tvrtki s podru?ja županije kao što su stru?njaci za izradu planova i programa obrazovanja, knjigovodstveni servis, revizor i razni davatelji roba i usluga. Edukacija ?e za polaznike biti potpuno besplatna.

Suradnici na projektu su osim Pu?kog otvorenog u?ilišta Varaždin koji je nositelj projekta te Pu?kih otvorenih u?ilišta Ivanec, Ludbreg i Novi Marog gdje ?e se provoditi edukacija, i grad Varaždin koji ?e osigurati tehni?ku, javnu i medijsku pomo?, u?ionice i dvorane za konferencije te Hrvatski zavod za zapošljavanje Podru?ni ured Varaždin koji ?e izabrati kandidate.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr
Foto: varazdin.hr
12.11.2010.

Komentari