nove odluke

Bosilj: Dosta je s uništavanjem gradskih prometnica od strane komunalnih tvrtki

Objavljeno: 29.05.2023. 10:14

Zadnja izmjena: 29.05.2023. 10:37

Grad Varaždin otvorio je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu kojoj  je jedan od glavnih ciljeva spriječiti uništavanje javnih prometnica i pločnika od strane komunalnih tvrtki.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj pozvao je na savjetovanje koje će biti otvoreno do 18. lipnja. Naglasio je kako je dosta s uništavanjem gradskih prometnica od strane HEP-a, telekom operatera, Varkoma i Termoplina.

- U Varaždinu imamo 270 kilometara nerazvrstanih gradskih cesta, a novac koji se dobiva od komunalne naknade dovoljan je da obnavljamo četiri do pet kilometara godišnje. To znači da bi nam trebalo od 50 do 60 godina da obnovimo svaku prometnicu. Dosadašnji način izdavanja dozvola za takve radove više neće biti moguć jer su predviđena nova pravila kod izvođenja radova i obnavljanja varaždinskih ulica - rekao je Bosilj.

Također je naglasio je kako će predložiti tekst Odluke u kojem će biti definirano na koji način će se moći izvoditi radovi na varaždinskim prometnicama.

- Prometnica koja je od strane grada uređivana u zadnjih sedam godina u slučaju bilo kakvih radova komunalnih tvrtki ili teleoperatera mora biti obnovljena u punoj širini kolničkog traka. Ulice koje su uređivane unatrag sedam do 20 godina morat će se obnavljati od središnje osi ulice  do pločnika s one strane gdje je rađen iskop. Ako se rade poprečni iskopi širina obnove i novog asfaltiranja morat će biti deset metara od osi prekopa. Samo za prometnice koje su uređivane zadnji put prije 20 godina će se smjeti obnavljati uređivati na dosadašnji način. Također, pločnici će se morati sanirati u cijeloj širini pločnika - rekao je Bosilj i pozvao građane da daju i svoje prijedloge.

Komentari