BUKA probudila Mrežu mladih Hrvatske

Podsjećaju da su udruge mladih prije svega neprofitne organizacije
Objavljeno: 06.03.2010. 02:56

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Povodom problema smještaja varaždinskih udruga i mikropoduzetnika u Centar kreativne industrije BUKA u Miškininoj ulici u Varaždinu oglasila se i Mreža mladih Hrvatske. Smatramo neodgovornim i izrazito štetnim deprivirati upravo ovu skupinu uskra?ivanjem projektima zajam?enih prostora koje je poduprla sama lokalna zajednica, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te Program razvoja Ujedinjenih nacija, stoji u dopisu poslanom medijima. Podsje?aju da su udruge mladih prije svega neprofitne nevladine organizacije koje glavninu svojih sredstava osiguravaju putem objavljenih natje?aja, a ne komercijalnih djelatnosti, te djeluju djeluju za op?e dobro. Mreža mladih Hrvatske traži od svih sudionika da se o?ituju o nastalom problemu i riješe ga pozitivno, omogu?avanjem slobodnog korištenja prostora udrugama mladih i za mlade kako je i predvi?eno ostvarenim projektima ure?enja, na zadovoljstvo svih mladih varaždinske regije, stoji u zaklju?ku.

(ep) Foto: treca-perspektiva.com 06.03.2010.

Komentari