Lepoglava i šire područje u posljednjih nekoliko godina doživjeli su i poplave i klizišta - pa je jedna od vrlo bitnih zadaća bila i razraditi strategiju za borbu protiv nesreća i nepogoda koje mogu prerasti i u katastrofu.

Stoga su donijeli dokument Procjene rizika od velikih nesreća za grad Lepoglavu, o čemu je radna skupina za izradu dokumenta konzultirala i članove lepoglavskog Stožera civilne zaštite kako bi raspravili istu te je uputili Gradskom vijeću na usvajanje. To nije samo zakonska obaveza Grada nego i jedan od važnijih koraka kako bi se Lepoglava uključila u globalnu kampanju UN-a "Moj grad je spreman", a sve s ciljem osiguravanja dodatne sigurnosti za Lepoglavčane.

- U kampanju UN-a smo se uključili u travnju prošle godine, a cilj joj je poticati predstavnike jedinica lokalne samouprave da pokrenu aktivnosti kako bi se smanjio rizik od katastrofa. - priopćio je lepoglavski dogradonačelnik Hrvoje Kovač.

Ključne riječi: hrvoje kovač, lepoglava, Lepoglava,

Komentari

14.11.2017. 13:40h Zadnja izmjena: 14.11.2017. 13:40