U cijeloj Hrvatskoj, a tako i u Varaždinskoj županiji zapo?eo je štrajk u?itelja, profesora i znanstvenih djelatnika u osnovnim, srednjim školama i znanstvenim ustanovama, a mi smo u opsežnoj anketi pitali Varaždince i Varaždinke kako oni komentiraju štrajk u?itelja.

>>U Varaždinskoj županiji od danas štrajka 72 posto nastavnika u Sindikatu, 13 posto na bolovanju

Kao razlog štrajka Vertikala sindikata obrazovanja navodi zaštitu i promicanje gospodarski te socijalnih prava zaposlenika u javnim službama. Oni se provodi od danas pa do ispunjenja zahtjeva.

- Nama je u redu što ne moramo i?i u školu, a profesori s pravom štrajkaju - rekla je kratko Barbara Lackovi? s njom se nije složila Antonela Lackovi?.

- Osobno smatra da prosvjetari nemaju previsoke pla?e jer nije baš idealno stanje u državi. Da je pak bolje ekonomsko stanje u zemlji, vjerujem da bi njihove pla?e bile ve?e - dodala je Antonela Lackovi?.

Ve?ina ljudi slaže se sa štrajkom prosvjetara.

- Imaju apsolutno pravo što štrajkaju jer su im pla?e preniske. Obrazovanje je vrlo važno i u njega treba ulagati, ina?e je budu?nost naše djece vrlo tmurna - istaknuo je Dubravko Pavlovi?.

Sli?no mišljenje ima i Karmen Hudek.

- Neka se ljudi bore za svoja prava jer žalosno je da ljudi s fakultetom i akademijom imaju tako niske pla?e - rekla je Hudek.

S time se slaže i Ivo Modri?.

-S pravom štrajkaju imaju premale pla?e i ne pla?aju im prekovremene - rekao je Modri?.

Sli?no mišljenje ima i Marko Pomper.

Profesori imaju premale pla?e s obzirom koliko rade i trude se - rekao je Marko Pomper.

U uspjeh njihovog štrajka vjeruje Štefanija Šipek.

-Nisam dobro upu?ena u taj problem, no vjerujem da ?e štrajkom uspjeti u svojim zahtjevima - dodala je Šipek.

Štrajkom prosvjetara nisu nimalo iznena?eni Katarina Jerec i Marko Kaniški.

- Da je prosvjetarima dobro, ne bi ni štrajkali - istaknula je Katarina Jerec.

-Ne ?udi mi uop?e štrajk prosvjetnih radnika. Trebaju se boriti za svoja prava - obajasnio je Marko Kaniški.

Ivan Fogec im ne daje za pravo štrajk.

- Ne slažem se s njihovim štrajkom. Pla?e su im u redu s obzirom na trenutni standard u zemlji - objasnio je Fogec.

Neutralnog mišljenja je Dušanka Stolnik.

-Prvo bi trebalo pitati nastavnike kako djecu slati u školu i senzibilizirana sam s problemom roditelja koji rade, a imaju malu djecu. No imam i suosje?anja i s nastavnicima koji bi trebali imati nešto ve?e pla?e - rekla je Stolnik.

Komentari

25.09.2015. 13:09h Zadnja izmjena: 14.01.2016. 13:21

Foto: Nikola Kokotec