Dan međunarodne suradnje na FOI-u

Cilj je fakulteta, ali i zagrebačkog Sveučilišta, podići razinu mobilnosti
Objavljeno: 03.03.2010. 13:29

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Varaždinski Fakultet organizacije i informatike Dan me?unarodne suradnje danas je posvetio mobilnosti profesora, asistenata, istraživa?a i studenata. - Cilj je fakulteta, ali i zagreba?kog Sveu?ilišta, podi?i razinu mobilnosti jer doprinosi na samo kvaliteti nastave ve? i izvrsnosti u istraživanju, rekla je prodekanica za znanost i me?unarodnu suradnju FOI-ja Blaženka Divjak. Ministarstva obrazovanja zemalja uklju?enih u "Bolonjsku reformu" preporu?ila su da do 2020. godine 20% studenata bude uklju?eno u razmjenu i barem jedan semestar provedu izvan sveu?ilišta i države u kojoj studira.

(rv) 03.03.2010.

Komentari