Dvanaest novih čipkarica položilo ispit

U sklopu Festivala čipke, dvanaest novih čipkarica primilo je uvjerenja o
Objavljeno: 20.09.2010. 10:49

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U sklopu 14. Me?unarodnog festivala ?ipke u petak, 17. rujna održana je sve?ana podjela uvjerenja o završenom Programu osposobljavanja za izradu lepoglavske ?ipke kojeg organizira Pu?ko otvoreno u?ilište "?uro Arnold" iz Ivanca, a ?ije troškove pokrivaju gradovi Lepoglava i Ivanec. Nakon što je 12 polaznica tog programa uspješno savladalo zadnji ispit u lipnju ove godine, ravnatelj U?ilišta Mario Kramar i zamjenik gradona?elnika Alojz Gredelj, odlu?ili su sve?anu podijelu uvjerenja odraditi upravo za vrijeme trajanja Festivala ?ipke koji je za Lepoglavu postao vrlo važan i prepoznatljiv brend. - Izuzetno mi je zadovoljstvo što je ova grupa brojila ?ak 12 polaznica koje su uspješno odradile sve zahtjeve ispita i želim uputiti zahvale mentorici Štefici Špiljak s kojom imamo dobru suradnju. Ve? neko duže vrijeme razmišljamo o pokretanju programa usavršavanja gdje bi ?ipkarice odra?ivale puno zahtjevnije stvari i vjerujem da ve? ima zainteresiranih kandidatkinja. – objasnio je ravnatelj U?ilišta, Mario Kramar. Polaznicama su uru?ena uvjerenja i buket cvije?a i time je Lepoglava sad službeno bogatija za 12 ?ipkarica, a to su: Sabina Župani?, Valentina Vugla?, An?ela Gregur, Nikolina Župani?, Danica Tomi?, Božica Rudni?ki, Melanija Pavlekovi?, Vesna Tvarog, Marina Markovi?, Silvija Ma?ar, Ljiljana Šoštari? i Tihana Rendi?. Sljede?i takav program po?inje u listopadu ove godine, za kojeg su prijave još uvijek u tijeku.

Varaždinski forum

Podijeli

Izbor i foto: Lepoglava.net 20.09.2010.

Komentari