Emina Ljubek iz Općine Vidovec imenovana u Savjet mladih hrvatske Vlade

Piše: J.N./eVz

Objavljeno: 16.07.2015. 08:58

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:24

Foto: Općina Vidovec

Temeljem Rješenja o imenovanju zamjenice predsjednika, članova, zamjenika članova i tajnice Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske , na sjednici održanoj u srijedu 8. srpnja, Ana Vučetić iz Općine Brinje i Emina Ljubek iz Općine Vidovec imenovane su u Savjet mladih Vlade RH...

Mandat članova Savjeta traje dvije godine, a članovi Savjeta su predstavnici nadležnih tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice županija, 3 predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova te 7 predstavnika udruga mladih i za mlade.

Svaki član Savjeta ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

Vučetić (član) i Ljubek (zamjenik) aktivni su članovi svojih lokalnih zajednica, a u Savjet mladih imenovane su ispred Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. Prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke.


Također, prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihova rada i sustava potpore, daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini te   prati i reagira na pojavnosti u društvu koje su od značaja za mlade.

Komentari