„Gradovi i općine – prijatelji djece“

FOTO: Lepoglava sudjelovala na savjetovanju 'Gradova i općina – prijatelja djece' o važnosti ulaganja u djecu

Objavljeno: 19.09.2018. 15:43

Zadnja izmjena: 16.10.2018. 14:32

Centar za mlade „Bunker“ u Samoboru bio je poprište tematskog savjetovanja „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora, a na kojem je sudjelovao i Grad Lepoglava. 

Savjetovanje je okupilo preko 130 sudionika od vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnika lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske do organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama. Poseban naglasak na savjetovanju stavljen je na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“ temeljenog na Općem komentaru br. 19 (2016.) UN-ova Odbora za prava djeteta, a koji govori o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava te na pitanje kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava djece.

- Iako Grad Lepoglava svih ovih godina objavljuje poseban proračunski vodič za građane u kojem na jednostavan način građanima želimo približiti gradski proračun kao najvažniji dokument u gradu, zbog čega smo redovito među najtransparentijim gradovima u Hrvatskoj, ono što nas nakon ovog savjetovanja čeka jest sličan dokument koji će na jednom mjestu sačinjavati mjerljive i brojčane podatke o tome koliko Grad zaista izdvaja i za djecu. Ono s čime smo se mi, predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava zajedno sa stručnjacima iz predmetnog područja kao i djecom složili jest da se u izradu dječjeg proračuna trebaju uključiti kako javna uprava, gradovi, općine, županije, tako i stručnjaci, roditelji i djeca, a glavni nam je zaključak kako se dječjim proračunom trebaju primarno rješavati problemi obrazovanja djece te problemi ranjivih skupina djece – kazao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

Zamjenik gradonačelnika naglasio je iduće korake koji će potvrditi proaktivno usmjerenje Grada Lepoglave prema pravima djece kada se planira njihova budućnost u Lepoglavi.

- U tijeku je proces izbora i imenovanja Dječjeg gradskog vijeća grada Lepoglave nakon čijeg ćemo konstituiranja približiti koncept 'dječjeg proračuna' djeci, njihovim roditeljima, učiteljima i cijeloj zainteresiranoj javnosti kao bi osigurali inkluzivnost cjelokupnog procesa – zaključuje zamjenik Kovač.

Prema priopćenju, Grad Lepoglava u projekte, programe i aktivnosti za djecu ulaže 3.186.075 kuna odnosno 25,28% gradskog Proračuna, te 8.300.000 kuna iz Fonda za ruralni razvoj za projekt dogradnje i adaptacije vrtića. Ukupni iznos koji Grad izdvaja iz Proračuna po djetetu u tekućoj godini u odnosu na ukupan broj djece u gradu je 1 146 kuna. 

Komentari