priopćenje za javnost

Grad Ivanec: 'Ceste koje zahvaća aglomeracija imaju obvezu sanirati - izvođači'

Objavljeno: 27.08.2023. 09:13

Zadnja izmjena: 27.08.2023. 09:20

Temeljem velikog broja prigovora građana koji se, kako ističu iz Grada Ivanca - potpuno opravdano žale na iznimno sporo i loše održavanje nerazvrstanih cesta na kojima se obavljaju aglomeracijski radovi, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić je pismeno obavijestio Ivkom-vode d.o.o. kao nositelja projekta Aglomeracije da će zbog ovakvog, neodrživog stanja na terenu, Grad Ivanec sam reagirati kako bi išao na ruku građanima.

U dopisu Ivkom-vodama gradonačelnik naglašava da je neprihvatljivo da izvođači radova danima nakon oborina ceste ne saniraju ili je poprave tek toliko da se ispuni forma.

- Zbog velikih količina šljunka koji se navozi, ali se ne povalja, zapunjeni su svi slivnici i šahtovi pa kod sve učestalijih oborina dolazi do poplavljivanja dvorišta i nekretnina u vlasništvu građana te javnih površina i cesta u vlasništvu Grada Ivanca. Stoga će Grad preko svoje tvrtke Ivkom d.d., s kojom ima ugovoreno održavanje gradskih cesta, pošljunčati i povaljati sve one ceste koje nakon oborina nisu na vrijeme ili uopće nisu sanirane na adekvatan način, a fakturu za izvedene radove Ivkom d.d. će ispostaviti Ivkom-vodama d.o.o. – izvijestio je Batinić.

'Ceste moraju propisno sanirati isključivo izvođači'

Ivkom-vode su, u vezi izražene namjere Grada, kontaktirale voditelja EU projekta Aglomeracije Ivanec dipl. ing. Miljenka Čupića iz tvrtke Fundus projekt Zagreb. Međutim, voditelj projekta je namjeru Grada Ivanca odbio pod obrazloženjem da bi angažiranje Ivkoma d.d. za održavanje cesta pod Aglomeracijom predstavljalo ozbiljno kršenje ugovora o izvođenju radova, što bi moglo rezultirati negativnim posljedicama.

- Održavanje nerazvrstanih cesta na kojima se izvode aglomeracijski radovi izričita su obveza izvođača. Bilo kakvo jednostrano ustupanje tih radova ili dijela radova bilo bi protivno potpisanom ugovoru o izvođenu Aglomeracije te bi moglo imati znatne negativne reperkusije. Naručitelj je potpisom ugovora sve predviđene radove u sklopu Aglomeracije povjerio izvođaču i izvođač je taj koji za njih u potpunosti odgovara. Ugovor ne poznaje jednostrano „oduzimanje“ radova niti je to moguće – ističe u dopisu voditelj projekta M. Čupić.

Dakle, intervencije Ivkoma d.d. na dionicama pod Aglomeracijom nisu moguće, a voditelj projekta je i više nego jasan: Ceste moraju propisno održavati i sanirati isključivo izvođači radova, zaključuje u svojem priopćenju Grad Ivanec.

Komentari