Grad: Ovom presudom potvrđeno da je postupanje Gradskog vijeća bilo zakonito

Piše: IT/eVaraždin

Objavljeno: 24.07.2015. 14:03

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:25

Foto: Arhiva

Na Trgovačkom sudu u Varaždinu u petak je odbačena tužba koncesionara naplate parkiranja Crtorada koju je podnio protiv Grada Varaždina zbog jednostranog mijenjanja koncesijskog ugovora, a iz Grada tvrde da su se tako obistinile njihove tvrdnje.

>>Odbačena tužba Crtorada kojom je Grad Varaždin mogao pretrpjeti štetu od 69 milijuna kuna

Sud je tako tužbu proglasio neosnovanom i Crtorad Gradu treba nadoknaditi sudske troškove u visini od 15,625 kuna.

- Danas je Trgovački sud u Varaždinu donio presudu kojom je u cijelosti odbio tužbu trgovačkog društva Crtorad. Tužbom je Crtorad tražio da mu se omogući naplata parkiranja osobnih vozila te upravljanje i održavanje parkirališnih mjesta na 856 javnih naplatnih parkirnih mjesta u Gradu po cijeni dnevne karte u iznosu od 100 kuna i satne karte u iznosu od 5 kuna. Ujedno je traženo da korisnik parkirališta kupi, odnosno istakne parkirnu kartu u roku od 5 minuta od ulaska na javno parkiralište. Ovom presudom potvrđene su tvrdnje Grada da je dosadašnje postupanje Gradskog vijeća bilo zakonito. Pogodnosti koje je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji iz 2007. godine ostvarivao, a iste su naknadno ukinute, nisu predmet nezakonitih akata Gradskog vijeća kako se tvrdilo od strane Crtorada - ističu iz Grada.

Komentari