Nakon što je danas nezavisni gradski vijećnik Zlatan Avar u svojem priopćenju za medije ustvrdio da gradonačelnik Habuš "štiti suspektne radnje" kojima se oštetio gradski proračun, te da "postoje indicije da je 'intervenirao' i u uvjete za raspisivanje natječaja za nabavu prirodnog plina", o svemu se očitovao i Grad Varaždin.

>>Avar ide korak dalje, tvrdi kako postoje indicije da je Habuš 'intervenirao' u natječaj za nabavu plina

- S obzirom na teške optužbe koje je gosp. Avar iznio na račun gradonačelnika Habuša, Grad Varaždin je dužan obavijestiti zainteresiranu javnost o stvarnom stanju stvari u pogledu cijene opskrbe plinom, te ispraviti netočnosti i neprovjerene informacije koje gosp. Avar olako iznosi – stoji u očitovanju.

Istaknuto je kako je “gradonačelnik odmah po saznanju za postojanje razlike između fakturirane cijene opskrbe plinom od one koju je TERMOPLIN d.d., kao odabrani ponuditelj, ponudio u postupku javne nabave, od nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, koji je predmetni postupak i provodio, zatražio očitovanje“.

"Nema posljedica u smislu prekršajnih sankcija"

Grad tvrdi da se posebno od nadležnog Upravnog odjela tražilo da se očituje na navode Avara kako je sklopljenim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom za 2014./2015. godinu probijena procijenjena vrijednost javne nabave, a što bi “bilo protivno mjerodavnom Zakonu o javnoj nabavi i posljedično uvjetovalo prekršajnu odgovornost gradonačelnika kao odgovorne osobe Grada“.

- U tom se pogledu nadležni Upravni odjel očitovao kako Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje 1.11.2014. do 31.10.2015. godine izvršen je 27% više u odnosu na ugovoreni iznos, odnosno iznos koji je ugovoren je 313 tis. kn. dok je izvršeno 399 tis. kn. Između ostalog isto je rezultat povećane potrošnje u odnosu na godinu ranije. Izvršenje u smislu ugovorenih količina plina je 99% što znači da ugovorene količine nisu probijene (…), a ukupna plaćanja odnosno ukupan iznos ispostavljenih računa po Ugovoru ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave tako da nema mogućih posljedica u smislu prekršajnih sankcija – stoji u očitovanju upućenom medijima.

Grad demantira  Avarove tvrdnje “kako postoje indicije da je gradonačelnik 'intervenirao' u uvjete za raspisivanje natječaja za nabavu prirodnog plina“.

- Time Zlatan Avar zapravo optužuje za namještanje provedenog natječaja. Grad može samo oštro demantirati takve izjave i uputiti gosp. Avara, kao i svakog onog koji bi raspolagao sličnim „indicijama“, da se obrati za to nadležnim institucijama koje će sve radnje koje su provedene u postupku javne nabave dodatno ispitati – ističe se u očitovanju.

"Sve se može provjeriti kod nadležnog Upravnog odjela"

Ono što za Grad nije sporno te se, kako je napomenuto u priopćenju “ suprotno navodima gosp. Avara, može provjeriti kod nadležnog Upravnog odjela s obzirom na to da dokumentacija iz postupka javne nabave nije tajna, jest da se u provedenom postupku radi nabave usluge opskrbe prirodnim plinom za obračunsko razdoblje 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine za Grad Varaždin na natječaj prijavilo pet ponuditelja čije su se ponude u jediničnoj cijeni po tarifnom modelu razlikovale u desetinki, a u nekim slučajevima i stotinki lipa“.

U postupku javne nabave koji je Grad Varaždin kao središnje tijelo proveo za ustanove kojima je osnivač, ponude za opskrbu prirodnim plinom u 2015. godini su dostavili  Prvo plinarsko društvo d.o.o., Međimurje-plin d.o.o. i Termoplin d.d.

Vodili se kriterijem najniže cijene

Razlika u ponuđenim jediničnim cijena po pojedinom tarifnom modelu prikazana je u tabelarnom prikazu:

U Gradu tvrde kako je kriterij za odabir ponude prema natječajnoj dokumentaciji i u jednom i u drugom slučaju bio kriterij najniže cijene, te da je “ponuda trgovačkog društva Termoplin odabrana kao najpovoljnija i za Grad Varaždin i za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač“.

- Jednako tako, treba istaknuti kako je i dokumentacijom za nadmetanje, kao i naknadno sklopljenim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom predviđena promjenjiva cijena, a što je uostalom i uobičajeno prilikom nabave takve vrste usluga. Dakle, Termoplin je temeljem sklopljenog Ugovora imao pravnu mogućnost da promijeni ponuđenu cijenu opskrbe plinom, u skladu s mjerodavnim pravnim propisima – stoji u priopćenju.

HERA će arbitrirati o zakonitosti

Kako bi se ustanovilo je li cijena koju je Termoplin u konačnici fakturirao Gradu Varaždinu i ustanovama kojima je osnivač i koja je u prosjeku iznosila oko 30% više od one ponuđene u postupku javne nabave (primjerice, umjesto 0,28 kuna po kWh 0,34 kuna po kWh), realna i u skladu s pozitivnim pravnim propisima, u Gradu Varaždinu tvrde da su se “dopisom obratili HERA-i, kao jedinoj nadležnoj instituciji za nadzor zakonitosti na tržištu plina u RH“.

U svojem današnjem očitovanju Grad Varaždin obećaje kako će “odmah po primitku odgovara HERA-e, vijećnik Avar i šira javnost biti obaviješteni o stavu koji je ta institucija zauzela o predmetnoj problematici. Ujedno, tijekom proteklog tjedna gradonačelnik Habuš je dao nalog unutarnjem revizoru Grada da izvrši nadzor nad ustanovama koje su također prirodni plin, po provedenom postupku javne nabave, pribavljale od strane Termoplina i ugovorima koje su te ustanove sklopile s navedenim Društvom“.

Istaknuto je i da je isti nalog unutarnji revizor dobio i u odnosu na ugovore koje je sklopio sam Grad. 

"Glavna skupština Termoplina trebala se sazvati i održati bez odgode"

Vijećniku Zlatanu Avaru u očitovanju spočitavaju da je “ propustio navesti kako je na svoj prijedlog za odgodu Glavne skupštine Termoplina primio detaljno očitovanje u kojem je jasno iznijeto i obrazloženo iz kojih razloga njegov prijedlog u tom trenutku nije bio prihvatljiv, niti oportun“.

Napominju i da u situaciji kada jedno dioničko društvo nema konstituiran Nadzorni odbor i kada su sastavljena, revidirana i utvrđena godišnja financijska izviješća za proteklu poslovnu godinu, “Zakon  nalaže da se Glavna skupština sazove i održi bez odgode“.

Što se pak tiče isplate dividende koja je, ističu, također potencirana od strane Zlatana Avara, Grad Varaždin podsjeća kako je “cjelokupna dobit ostvarena u 2015. godini zadržana u Društvu, dok se dioničarima isplatila dividenda od 200 kuna po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2007. i 2008. godini“.

Šteta se mora nadoknaditi

- U istom se dopisu Grad obvezao da će poduzeti sve radnje ne bi li ispitao točnost navoda gosp. Avara te pokažu li se ti navodi istinitima, a njegove sumnje opravdanima, da će pokrenuti odgovarajuće sudske postupke ne bi li naknadio štetu za koju bi bio oštećen gradski proračun. U suprotnom, pokažu li se navodi gosp. Avara netočnima, očekuje se njegova isprika, kao i preuzimanje odgovornosti za štetu koju bi takvim neosnovanima tvrdnjama nanio ugledu Grada – ističe se u očitovanju.

Ovakvo postupanje, smatraju u Gradu Varaždinu, “Zlatran Avar ne bi trebao doživljavati kao bilo kakvu prijetnju ili atak na njega osobno, već kao oblik jednog civiliziranog ophođenja i postupanja“.

U svom odgovoru vijećniku Zlatanu Avaru, Grad Varaždin je priložio i nalog dan unutarnjem revizoru Grada:

 

Komentari

12.04.2016. 17:44h Zadnja izmjena: 12.04.2016. 21:15

Foto: Arhiva