stručna pomoć djeci

Grad Varaždin financirat će troškove usluge rane intervencije za djecu do 7 godina

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 09.11.2021. 11:49

Zadnja izmjena: 09.11.2021. 11:52

Grad Varaždin osigurao je sredstva za socijalnu uslugu rane intervencije za djecu do 7 godina starosti s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji ili udomitelja, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Grad Varaždin podmirit će troškove za najviše šest usluga za svako dijete s područja Grada na temelju ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije do datuma dospijeća, najkasnije do 25.-og u mjesecu za tekući mjesec. Uslugu rane intervencije moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti u Udrugu za ranu intervenciju Varaždinske županije, Ulica Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, Varaždin, e-mail: [email protected], kontakt mob.: 098 584 151 (radno vrijeme od 13 do 18 sati i prema dogovoru).

 

Komentari