pokrenut postupak

Grad Varaždin objavio natječaj za sanaciju bala, evo detalja

Objavljeno: 01.08.2022. 15:15

Zadnja izmjena: 01.08.2022. 15:34

Foto: ilustracija/Arhiva

Grad Varaždin objavio je na EOJN RH dokumentaciju o nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin. Procijenjena vrijednost nabave je 148.850.000,00 kuna bez PDV-a.

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada će, kako stoji u obrazloženju, obuhvaćati preuzimanje baliranog otpada i daljnju oporabu, uklanjanje građevina koje se neće koristiti u daljnjoj namjeni prostora te sanaciju podloge (temeljnog tla), ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Pravo sudjelovanja na nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za koji je javno objavljen poziv za nadmetanje imaju svi gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za predmet nadmetanja, u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave.

Nakon sklapanja ugovora, predviđeni rok za izvršenje iznosi 18 mjeseci.

Dokumentacija je dostupna ovdje

Komentari