uzorak od 1.000 građana

Anketa Promocije plus: Ovo su 3 najveća problema u Varaždinu

Objavljeno: 27.12.2022. 08:36

Zadnja izmjena: 27.12.2022. 10:01

Objava Grada Varaždina

Grad Varaždin naručio je ispitivanje javnog mnijenja koje je provedeno pod nazivom 'Doživljaj rada Gradske uprave i komunalnih usluga u Gradu Varždinu', a sada je isto dostavljeno i medijima.

 • Anketu je prošli mjesec obavila angencija Promocija plus na uzorku od tisuću građana, a većina anketiranih gražđana izrazila je stav da grad ide uglavnom ili potpuno u dobrom smjeru (63,9 posto).
 • Za najveći broj građana (62,3 posto) daleko najveći problem je balirani otpad. Kao najveći problemi slijede: visina komunalne naknade i cijena odvoza otpada, zatim Kućanska rampa i svađe među političarima.
 • Najveći broj građana zadovoljan je uređenosti zelenih površina, gradskom knjižnicom i čistoćom grada, a najmanji broj sustavom upravljanja parkingom, uslugama Vartopa, kao i radom gradskih službi i službenika.
 • Najvažniji provedeni projekti za najveći broj građana su: raspisivanje natječaja za bale, povećanje naknada za umirovljenike, te besplatni topli obroci u školama.
 • Najvažniji planirani projekti za najveći broj građana su (ponovno): uklanjanje bala iz Brezja, povećanje božićnica i uskrsnica umirovljenicima, kao i izgradnja novog vrtića u Hrašćici.

Detaljni pregled ankete možete vidjeti ovdje:

 • 1.1. Smjer razvoja Varaždina

 • 2.1. Najveći problemi u Varaždinu (uz ponudu odgovora)

 • 3. Zadovoljstvo radom gradskih službi i komunalnim uslugama - Pregled razine ne/zadovoljstva (zbirno)

 • 4. Zadovoljstvo radom gradskih službi, komunalnih usluga i usluga trgovačkih društava: Skupni pregled - Pregled školskih ocjena doživljaja rada

 • 5. Najvažniji provedeni projekti

 • 6. Doživljaj korisnosti planiranih projekata

 • 7. Najvažniji planirani projekt

 

Komentari