Uređenje Vrtića

Varaždinskim Toplicama više od 155.000 kuna za uređenje Dječjeg vrtića "Tratinčica"

Objavljeno: 20.07.2018. 08:36

Zadnja izmjena: 20.07.2018. 08:40

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Varaždinske Toplice potpisali su ugovor o sufinanciranju projekta uređenje Dječjeg vrtića „Tratinčica“.

Ministarstvo se obvezalo na sufinanciranje troškova uređenja Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Gradu Varaždinske Toplice u iznosu od 155.520 kuna. Riječ je o nacionalnom programu koji se provodi u sklopu „Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića“, a sve s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave, trošak radova bude veći od dobivenog  iznosa, Grad Varaždinske Toplice dužan je osigurati razliku novca. Također, konačna vrijednost projekta utvrdit će se u financijskom planu nakon što Grad provede postupak javne nabave.

Komentari