Info-Centar policije o zaštiti djece

U Info-Centru građani mogu svakodnevno dobiti pomoć i informacije
Objavljeno: 10.03.2010. 11:55

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Sutra (?etvrtak) ?e se u vremenu od 8 do 13 sati, u prostorijama „Info – Centra“ Policijske uprave varaždinske u Preradovi?evoj ulici u Varaždinu održati predavanja i savjetovanja gra?ana vezano uz temu „Kazneno pravna zaštita djece i maloljetnika“. PU Varaždinska poziva sve zainteresirane gra?ane koje zanima ova tematika da se priklju?e predavanju. Uz navedeno predavanje, u "Info-Centru" PU Varaždinske gra?ani svakodnevno mogu dobiti stru?ne savjete od policijskih službenika o svim podru?jima zaštite imovine, o prometu, novima dokumentima i ostalim stvarima koje ih zanimaju - sve bez najave i samim dolaskom u centar koji se nalazi na ulazu na Varaždinski plac.

(ep) 10.03.2010.

Komentari