komentar

Ister nakon Skupštine Varkoma: 'Sada imamo podlogu za kadrovsku obnovu'

Između ostalog, donesena je i Odluka o raspodijeli dobiti, kojom se želi pozitivno utjecati na kadrovsku obnovu, na koju Ister, kako je nedavno rekao u eTV studiju - želi staviti naglasak.

Priopćenje Varkom d.d.

Objavljeno: 26.04.2022. 14:24

Zadnja izmjena: 26.04.2022. 14:28

Foto: ilustracija/Arhiva

Priopćenje Varkom d.d.

Varkom je danas održao skupštinu na kojoj su donesene tri glavne odluke: promjena iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću; da se direktor bira na javnom natječaju na Skupštini, kao i da je potrebna dvostruka većina glasova kod donošenja određenih odluka.

Direktor Varkoma Bruno Ister posebno naglašava i Odluku o raspodjeli dobiti, kojim se želi pozitivno utjecati na kadrovsku obnovu, koja je nesumnjivo potrebna i na koju Ister u svojem mandatu - kako je nedavno rekao i u eTV Studiju - želi staviti naglasak. 

Radilo se o glavnoj godišnjoj skupštini na kojoj su iznijeta izvješća poslovodstva, revizora i Nadzornog odbora o poslovanju u 2021. godini, te donesena odluka o prelasku u d.o.o. 

- Odluka o prelasku u d.o.o. pojednostavljuje i pojeftinjuje poslovanje, s obzirom na eventualno pripajanje Ivkoma, ali i bez toga. Sve ostale bitne funkcije su iste ili slične. Umjesto statuta imat ćemo poslovni ugovor, ali i dalje isti odnos dioničara s time da nominalna vrijednost dionice više nije 100 kuna nego 200, 300 kuna - pojasnio je Ister.

Varkom je nedavno potpisao ugovor za izgradnju pročistača, projekt vrijedan 200 milijuna kuna

Nova obveza

Što se tiče biranja direktora, odlučeno je da se on bira na javnom natječaju te da ga bira Skupština. 

- Ta je odluka je bila i do sad, samo što nije postojala obaveza javnog natječaja koja sada postoji. Isto tako, imenovanje, odnosno biranje potvrđuje Skupština, što je prema našem Statutu prije bila obveza Nadzornog odbora.

Novi princip

Nadalje, Ister kaže kako je na današnjoj skupštini po prvi puta isproban princip dvostruke većine prilikom donošenja Odluke o naknadi za razvoj, a koji će se koristiti na budućim skupštinama.

- Od sada, nije za sve odluke potrebna dvostruka većina, već ona vrijedi samo za donošenje određenih odluka kao što je donošenje Poslovnog plana, donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga, donošenje Općih uvjeta i isporuke vodnih usluga, Odluke o naknadi za razvoj, odlučivanje o godišnjem izvješću, o izvršenju poslovnog plana te za biranje i imenovanje direktora i njegovog zamjenika. Za ostale se odluke koristi "obična" većina.

Komentari