apel iz novog marofa

Jenkač poziva: Građani, koristite što više reciklažno dvorište, evo i zašto

Građani nedovoljno recikliraju. Povećali smo odvojeno sakupljanje otpada u odnosu na 2019. i 2020. godinu, ističe Jenkač
Objavljeno: 31.03.2022. 17:59

Zadnja izmjena: 31.03.2022. 18:06

Foto: Arhiva

U izvješću o radu trgovačkog društva Novokom, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Marofa za 2021. godinu, navedeno je da je prikupljeno ukupno 2175,95 tona otpada.

Gradonačelnik Siniša Jenkač je naglasio da je došlo do povećanja količine miješanog komunalnog otpada, ali i povećanja odvojenog sakupljanja otpada.

– Građani nedovoljno recikliraju. Povećali smo odvojeno sakupljanje otpada u odnosu na 2019. i 2020. godinu. S 23,6 i 27,6 posto došli smo na 33,72 posto. Ali povećana je i ukupna količina miješanog komunalnog otpada, s 1274 tone u 2020. godini na 1375 tona. Pozitivno je da raste količina prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Ali negativno je što raste količina miješanog komunalnog otpada – kazao je Jenkač.

– Treba nastavit recikliranje, a građanima mora biti jasno da je potrebno smanjiti miješani komunalni otad jer je skup. Treba što više koristiti reciklažno dvorište. Pomaci su vidljivi, ali trebamo raditi i dalje. I komunalno poduzeće i građani – zaključio je gradonačelnik koji je upozorio i na spaljivanje na otvorenom i požare koji se događaja u ovo vrijeme godine pa vatrogasci imaju po tri izlaska dnevno.

Čret saniran

U izvješću o izvršenju dijela Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, koji se odnosi na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, istaknut je završetak sanacije odlagališta neopasnog otpada Čret, za što je u prošloj godini utrošeno 2,7 milijuna kuna.

Komentari