U igraonici Kluba mama (gradska tržnica Varaždin iznad BIPE ) ove subote 9.lipnja održat ?e se kreativna radionica mokrog filcanja koju ?e voditi volonterka iz Udruge „Era slobodnih ruku“ .

Na radionici ?e dje?ica mo?i  nau?iti kako se izra?uju razni privjesci od vune tehnikom gnje?enja pomo?u tople vode i sapuna. Radionica ?e po?eti u 10 sati i otvorenog je tipa, što zna?i da se u bilo kojem trenutku mogu priklju?iti i djeca koja do?u kasnije a pogodnost je i da je ulaz bespaltan.

Dok se Vaše dijete zabavlja i ugodno provodi, vi možete uživati u kupnji doma?ih proizvoda na gradskoj tržnici Varaždin.

Komentari

08.06.2012. 12:23h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

Foto: Klub Mama