izvješće o poslovanju

Neke naše zdravstvene ustanove ostvaruju i višak, evo koje su to

"Cijela grupacija zdravstvenih ustanova u 2021. godini ostvarila je akumulirani gubitak od 456 milijuna kuna. Utjecaj na poslovanje zdravstvenih ustanova imala je pandemija koronavirusa", rekao je između ostalog, Josip Križanić...
Objavljeno: 11.05.2022. 10:28

Zadnja izmjena: 11.05.2022. 10:28

Predsjednik Županijske skupštine Josip Križanić danas je najavio sjednicu Županijske skupštine, a na kojoj će se jedna od točaka odnositi na izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Varaždin.

Kako je tom prilikom rekao Križanić, tijekom 2021. godine manjak prihoda nad rashodima evidentiran je u Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, dok su višak prihoda nad rashodima ostvarili Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu i Ljekarna. 

Tako je Opća bolnica Varaždin ostvarila minus od ukupno 44,9 milijuna kuna, a Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice minus od 12 milijuna kuna. Dom zdravlja ostvario je plus od 3,7 milijuna kuna, Zavod za javno zdravstvo plus od 22 milijuna kuna, Zavod za hitnu medicinu plus od 276,4 tisuće kuna, a Ljekarna je ostvarila plus od 2,2 milijuna kuna.

- Cijela grupacija zdravstvenih ustanova u 2021. godini ostvarila je akumulirani gubitak od 456 milijuna kuna. Utjecaj na poslovanje zdravstvenih ustanova imala je i pandemija koronavirusa. U Specijalnoj bolnici smanjila se gospodarska aktivnost, Zavod za javno zdravstvo je zbog koronavirusa pojačao svoje aktivnosti, ali su nastavljeni i brojni projekti: od energetske obnove zgrada, Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, Dnevne bolnice, Jednodnevne kirurgije, Spinalnog centra i specijalistička usavršavanja. Svi su poslovi išli normalnim tijekom - rekao je Križanić.

Komentari