grad varaždin

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina

Objavljeno: 30.09.2022. 12:48

Zadnja izmjena: 30.09.2022. 12:49

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu.

Pozivaju se ustanove u kulturi kojima Grad Varaždin nije osnivač, udruge u kulturi i umjetničke organizacije te samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim djelatnostima, da dostave prijedloge svojih programa i projekata, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu. Pod javnim potrebama u kulturi, koje se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Varaždina, podrazumijevaju se kulturni programi i projekti od interesa za Grad Varaždin. 

Javni poziv, kao i upute za prijavitelje, sva ostala dokumentacija i obrasci, objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Varaždina, na poveznici: Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu (varazdin.hr). Rok za prijavu je 31. listopada 2022. godine.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavit će se u zakonskom roku, a najkasnije u roku od 90 dana od donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu.

 

Komentari