Održan okrugli stol

Martinčević: Problem je u Varaždinskoj županiji što se sve više žena zapošljava na određeno vrijeme

Objavljeno: 17.05.2016. 16:35

Zadnja izmjena: 17.05.2016. 16:58

Foto: Reformisti

U organizaciji Interesnog odbora žena Gradske organizacije Reformista Varaždin, u Hotelu Varaždin održan je okrugli stol na temu „Položaj žena u Hrvatskoj“.

Sudionice ovog okruglog stola bile su Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Natalija Martinčević potpredsjednica Narodne stranke – REFORMISTI i gradska vijećnica Grada Varaždina, Vlasta Cindrić, predsjednica Interesnog odbora žena Gradske organizacije Varaždin Narodne stranke – REFORMISTI i Ivana Ipša, vlasnica i direktorica Varaždinsko obrtničko - poduzetničkog portala.

Sudionice ove rasprave osvrnula su se na položaj i participaciju žena u gospodarstvu, politici, pravosuđu i javnoj upravi. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić osvrnula se na posljednje parlamentarne izbore i zastupljenost žena na listama političkih stranaka. Nažalost, umjesto da se broj žena poveća on se smanjio, tako da je nakon parlamentarnih izbora 2015. udio žena u Saboru svega 15 %.

Zapošljavanje na određeno

Posebna tema, naglasila je potpredsjednica Reformista Natalija Martinčević, je rad na određeno vrijeme. Od 2012. do 2015. udio novozaposlenih na određeno vrijeme u odnosu na ukupan broj novozaposlenih u istom razdoblju je čak oko 93%. Najveći broj zaposlenih na određeno vrijeme je u trgovačkim lancima i tekstilnoj, obućarsko i kožarskoj industriji gdje kao što znamo radi najveći broj žena.

- Uz teret koji nose ugovori na određeno vrijeme, a to je trajna nesigurnost, nemogućnost planiranja budućnosti i obitelji, odnosno djece, nemogućnost podizanja dugoročnih kredita za rješavanje stambenog pitanja, poražavajuća je činjenica da je Varaždinska županija s najnižim plaćama u Hrvatskoj - rekla je Martinčević.

Prosječna plaća iznosi 3.800 kn, što znači da upravo u niskoakumulativnoj industrijama kao i u trgovačkim lancima žene rade za plaće nešto malo više od 2.000 kuna.

 - Reformisti su u saborsku proceduru uputili Interpelaciju kojom se od Vlade i Sabora zahtjeva da se zakonski onemogući ovakva praksa poslodavaca -  naglasila je Martinčević.

Martinčević je dodala kako je politika je put, ne samo u Hrvatskoj već u svim suvremenim demokracijama, i to jedini put do mjesta na kojima se odlučuje.

Odluke

- Sve odluke koje se upravo na tim mjestima donose, nisu neka imaginarna i daleka politika već odluke koje utječu na naš svakodnevni život, odluke koje se odnose na mjesta gdje radimo, koliko zarađujemo, gdje nam djeca idu u škole i vrtiće, kako su nam uređena mjesta gdje živimo i sve ostalo što je u našim životima važno. Koliko su žene manje prisutne na mjestima gdje se odlučuje, toliko je i utjecaj na odluke koje se donose manji – istaknula  je Martinčević.

Upravo iz tog razloga, Vlasta Cindrić, predsjednica Interesnog odbora žena Gradske organizacije Reformista Varaždin, koja je ujedno bila i moderator ovog Okruglog stola,  pozvala je još jednom sve žene da se aktivnije uključe ne samo u politiku već i u sve sektore koji su važni za razvoj našeg društva i bolju kvalitetu života.

Komentari