sto vi mislite o zaduženju grada

Ministarstvo financija dalo zeleno svjetlo za dugoročno zaduženje Grada

Objavljeno: 24.10.2016. 18:08

Zadnja izmjena: 24.10.2016. 18:24

Foto: Arhiva

Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje, kako se Grad Varaždin može dugoročno zadužiti za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada kao I. faze sanacije odlagališta - stoji u priopćenju Grada, uz koje je priložen i dokument Ministarstva financija.

Podsjetimo, u vrijeme izglasavanje rebalansa proračuna kojim su se trebala osigurati sredstva za rješavanje baliranog otpada, većina je vijećnika bila protiv, što su potkrijepili  konstatacijom da se „Grad ne može za to zadužiti jer to nije investicija“.

- Uvjeravanja gradonačelnika Gorana Habuša kako sanacija odlagališta za građane Grada Varaždina, a najviše za stanovnike Brezja, poboljšava kvalitetu života te da odvoz baliranog otpada predstavlja povećanje vrijednosti i privlačnosti za investitore cjelokupne zone Brezje bila su neprihvaćena zbog tvrdnje da se „Grad ne može zadužiti za zbrinjavanje baliranog otpada“ - zaključuju u priopćenju, a u dokumentu Ministarstva financija stoji:

- Kako se u konkretnom slučaju radi o investiciji koja se u vašem proračunu planira kao rashod za nabavu nefinancijske imovine, Grad Varaždin se za navedenu investiciju može dugoročno zadužiti uz poštivanje odredaba Zakona o proračunu i odredaba Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne samouorave.

 

Komentari