Zbog poznate situacije s bolesti COVID – 19, uočena je potreba pomoći gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga kao i fizičkim osobama.

  • Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine oslobađaju obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini.
  • U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja
  • Navedenom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske djelomično je omogućen rad ugostiteljskih objekata na način da mogu pružati uslugu pripreme i dostave hrane te usluge smještaja. Gospodarski subjekti u ugostiteljstvu koji su radili na taj način te subjekti koji pružaju uslugu smještaja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 80 % utvrđene obveze. Ova oslobođenja vrijede za period važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
  • Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 30% utvrđene obveze. Ovo oslobođenje vrijedi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 donijeta je dana 11. ožujka 2020. godine.
  • Osim pomoći gospodarstvu, ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem zahtjeva fizičke osobe.
  • Također, predlaže se smanjenje iznosa naknada članovima Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjednicima mjesnih odbora i predsjednici Savjeta za socijalnu skrb kao i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te članovima mjesnih odbora te zamjeniku gradonačelnika. Sve naknade se smanjuju za 15 %.

Komentari

30.04.2020. 08:58h Zadnja izmjena: 30.04.2020. 09:00