Na Fakultetu organizacije i informatike održala se Inicijalna konferencija projekta 3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram! i otvaranje 5. interkatedarskog skupa katedri za menadžment i međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial society: current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management

Na svečanom otvorenju obratila se pomoćnica ministra u Upravi za poduzetništvo i obrt gđa. Nadica Žužak. Pozdravni govor održala je i izv.prof.dr.sc Ksenija Vuković te dekan Fakulteta prof.dr.sc. Vjeran Strahonja.

Međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Entrepreneurial society: current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management odvija se kao aktivnost projekta 3P - Planiram, Poduzimam, Promoviram! financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013., Obrazovanje za poduzetništvo i obrt.

Cilj projekta je povećati aspiracije učenika i studenata prema poduzetništvu kao karijernom izboru te povećati kapacitet srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika za razvoj poduzetničke kulture. Stoga je jedan od naglasaka ovogodišnjeg skupa obrazovanje za poduzetništvo koje će biti predmetom zasebne diskusije na okruglom stolu u subotu 26. rujna 2015.

Program je započeo pozvanim predavanjima koja su održala dva priznata znanstvenika prof. dr. sc. Slavica Singer sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji je održao predavanje na temu: Istraživački podržanim obrazovanjem do poduzetnog pojedinca i odgovornog društva, te prof. dr. sc. Vojko Potočan sa Ekonomsko – poslovne fakultete u Mariboru s temom: Impact of values, attitudes and behaviot theory on entrepreneurship.

Nakon pozvanih predavanja skup je nastavljen diskusijom na okruglom stolu s temom posvete životu i djelu jednom od njegovih inicijatora, profesoru emeritusu dr. sc. Marinu Bubli. Moderator okruglog stola bila je prof.dr.sc. Ruža Brčić s Fakulteta organizacije i informatike, a u diskusiji su sudjelovali prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, prof. emeritus s Fakulteta organizacije i informatike, prof.sr.sc Pere Sikavica s Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i prof.dr.sc. Želimir Dulčić s Ekonomskog fakulteta u Splitu.

U nastavku programa održana su izlaganja radova pod moderacijom doc.dr.sc. Vladimira Kovšce, izv.prof.dr.sc. Nine Begičević Ređep, izv.prof.dr.sc. Marine Klačmer Čalopa, izv.prof.dr.sc. Ksenije Vuković i izv.prof.dr.sc. Roberta Fabca.

Komentari

25.09.2015. 17:15h Zadnja izmjena: 24.02.2016. 15:04

Foto: FOI