Nacionalna zaklada raspisala novi natječaj za udruge koje se bave ljudskim pravima

Objavljeno: 13.07.2015. 12:57

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:24

Nacionalna zaklada raspisala je novi natječaj u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške. Osnovni cilj ovog natječaja je osigurati udrugama koje djeluju u području promocije i zaštite ljudskih prava povećanje održivosti.

Natječaj je usmjeren udrugama koje se bave zaštitom ljudskih prava, s ciljem postizanja stabilnosti i održivog razvoja organizacija civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava. Rok za prijavu je 30. rujna 2015.

Na ovaj natječaj mogu se dostaviti prijave u dvije kategorije. Prva su pojedinačne  prijave i prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za pojedinačne prijave je do 380.000,00 kuna (do 50.000 Eura).

Druga kategorija su prijave u  partnerstvu od najmanje 3 organizacije  od 380.000,00 kuna do 1.140.000,00 kuna (od 50.000 do 150.000 Eura) po projektu.

Provedba projekata može trajati od 12 do 14 mjeseci.

Komentari