Temeljem zahtjeva građana Donjeg Kućana i Zbelave, koji ukazuju na pogodovanje u otkupu zemljišta u projektu Aglomeracija, Natalija Martinčević poziva Nadzorni odbor Varkoma da na sjednici građanima omoguće uvid u dokumentaciju o otkupima zemljišta vezanim uz projekt, stoji u priopćenju Narodne stranke Reformista.

Naime, Martinčević kaže kako je u projektu Aglomeracije za potrebe izgradnje kanala na području Donjeg Kućana i Zbelave na potezu uz potok Čunicu, otkupljivano zemljište potrebno za realizaciju projekta.

Nadalje, u priopćenju stoji kako je od svih građana koji na tom području imaju zemljište otkupljivan samo uzak dio uz kanal, dok je od jednog vlasnika zemljište otkupljeno u cjelosti.

- Prema informacijama i izračunima građana koji su mi se obratili, ukupno je tim principom otkupljeno 9.583 m2 više nego li je potrebno za realizaciju projekta, odnosno izgradnju kanala. – ističe  Martinčević.

Također, Martinčević ističe kako je građanima koji su od Varkoma tražili da se i njima otkupe cijela zemljišta to isto bilo odbijeno, te da su bili izloženi i pritisku da će u slučaju da rade probleme vezano uz prodaju zemljišta biti izvlašteni.

Gradska vijećnica poziva Nadzorni odbor Varkoma da istraži i sve ostale kupoprodaje vezane uz projekt Aglomeracija, s obzirom da su i građani Jalkovca upozorili na otkupljivanje zemljišta i po nekoliko puta većoj cijeni od procjene vještaka.

Martinčević također moli Nadzorni odbor Varkoma da temeljem svojih ovlasti i obveza istraži sve činjenice, tim više što je prema, kako kaže - informacijama koje je dobila o navedenom slučaju podnesena i prijava DORH-u.

Varkom pred gotovim činom

Kontaktirali smo Vladu Vlašića, direktora Varkoma koji kaže kako informacije u priopćenju nisu povezane s Aglomeracijom, već je u ovom slučaju u pitanju završna faza Projekta kanalizacije Trnovec – Zbelava. Naime, prema riječima Vlašića jučer je kanalizacijski sustav pušten u probni rad te od idućeg tjedna, od ponedjeljka slijedi priključenje iz Trnovca na kanalizacijsku mrežu u Zbelavi.

'Čuli su ljudi za Aglomeraciju, pa sad misle da o tome sve znaju i da je sve Aglomeracija' – izjavio je Vlašić.

Svejedno, kaže kako je upoznat s informacijama iz priopćenja te kako su tvrdnje uglavnom točne, osim onog dijela što se tiče prisile. Vlašić kaže da na nikog nije rađen pritisak, već je sve bilo po principu 'uzmi ili ostavi', odnosno, žele li građani prodati zemljište ili ne i tada slijedi izvlaštenje.

Vezano uz dio koji se odnosi na kupnju zemljišta jedne fizičke osobe u cjelini, direktor Varkoma kaže kako su zapravo bila u pitanju dva zemljišta, jedno u vlasništvu  fizičke osobe, dok je drugo bilo u vlasništvu pravne.

Naime, vlasnici tih zemljišta su stavili Varkom pred gotov čin. Njihova zemljišta su ostala zadnja koja su trebali kupiti, a vlasnici su uvjetovali tada da će ili prodati čitavo zemljište ili ga neće uopće. Budući da bi eventualnim odustajanjem od kupnje zemljišta projekt doveo u stagnaciju, te ga produžio za nekoliko godina, Varkom je odlučio popustiti i kupiti zemljišta u cjelini. 

21.12.2016. 17:30h Zadnja izmjena: 22.12.2016. 09:13

Foto: Arhiva