Nemojte vikati, vrištati, ali ni šaptati!

"Čuvajmo svoj glas" - poručuju logopedi Varaždinske županije povodom svog dana
Objavljeno: 08.03.2010. 00:19

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

„?uvajmo svoj glas!“ poru?ili su logopedi iz Varaždinske županije, kao i cijele Hrvatske koji su u subotu obilježili svoj dan. Europski dan logopedije obilježava se svake godine 6. ožujka, a ovaj put je to bila prilika da stru?njaci upozore na nužnost ?uvanja glasa. Promuklost je prvi poreme?aj glasa, a nastaje ako glasnice nepravilno vibriraju. Logopedi poru?uju da se treba suzdržavati od preglasnog govora, vikanja, vrištanja, ali i šaptanja, kao i oponašanja tu?ih glasova. Izbjegavati treba pušenje, konzumiranje alkohola, jako za?injenih prevru?ih ili izrazito hladnih jela. Nažalost, u Varaždinskoj županiji, kao i u cijeloj Hrvatskoj ima premalo logopeda, a potrebe za njihovim radom su sve ve?e. Osim što 20 do 25 posto djece ima neki od poreme?aja u podru?ju glasovno-govorno-jezi?ne komunikacije, sve ve?i broj odraslih osoba treba pomo? logopeda. Zato ?uvajte svoj glas.

(ep) 08.03.2010.

Komentari