angažman mladih

Nikolina Vrtar na čelu gradskog Savjeta mladih u Lepoglavi - kreće se u izradu novog Gradskog programa za mlade

Objavljeno: 26.09.2018. 09:40

Zadnja izmjena: 26.09.2018. 19:11

Savjet mladih grada Lepoglave na svojoj je posljednjoj sjednici donio dva važna zaključka. Prvi se tiče pokretanja izrade novog Gradskog programa za mlade, a drugi kako bi izabrali novu predsjednicu, pa će tako umjesto Martine Lončarek lepoglavski gradski Savjet mladih voditi Nikolina Vrtar.

Podnoseći izvještaj o aktivnostima Savjeta mladih grada Lepoglave između dvije sjednice, dosadašnja je predsjednica Savjeta mladih Martina Lončarek istaknula sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih na 1. konferenciji savjeta mladih Varaždinske županije, Jailhouse festival kao i inicijativu „Idemo na PRC“. Spomenula je i planirane aktivnosti Savjeta mladih do kraja godine, a kao najznačajniju aktivnosti istaknula izradu novog Gradskog programa za mlade.

- Gradski program za mlade Grada Lepoglave strateški je dokument koji kreiramo s ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu i povećanja kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Predstavlja iskorak Grada Lepoglave u stvaranju institucionalnog okvira razvoja politike za mlade, prema kojem se strateški promišlja o potrebama mladih, izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu te načinu prevladavanja postojećih prepreka – kazala je Lončarek.

U izradu će se na principima strukturiranog dijaloga i suodlučivanja, a vodeći se načelom supsidijarnosti aktivno uključiti Grad Lepoglava o čemu je govorio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

-  Na području grada Lepoglave, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, živi 8.283 stanovnika, od kojih 1.531 mladih u dobi od 15. do 30. godine, čineći tako 19 posto ukupne lepoglavske populacije. Mladi našega grada predstavljaju značajan resurs u koji treba ulagati stvarajući preduvjete za njihovu bolju integraciju u lokalnu zajednicu i omogućavajući im ostvarenje njihovih punih potencijala - rekao je Kovač

 

Komentari