natječaj ministarstva poljoprivrede

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA Evo kako možete prijaviti štetu od elementarnih nepogoda

Objavljeno: 04.10.2017. 19:29

Zadnja izmjena: 04.10.2017. 19:29

Foto: Arhiva

Ove godine nijedna elementarna nepogoda nije zaobišla naš kraj - mraz, tuča, poplave, suša - sve se to svalilo najviše na poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede stoga je pokrenulo program za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a prihvatljivi troškovi odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja.

Samo za više od 30%

Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%, odnosno mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala. Poljoprivrednim potencijalom smatra se npr. uništen poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala oraha to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.

Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik mora prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi obnove poljoprivrednog potencijala su sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ilinabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (to su troškovi izrade potrebne dokumentacije, konzultanata i dr., do 10% ukupnih troškova).

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Predviđeni iznos natječaja je 150 milijuna kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100 posto prihvatljivih izdataka. Važno je naglasiti da je moguća isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava, a osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Evo glavnih koraka

Zahtjev za potporu sastoji se od dva dijela. 

  • Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se u AGRONET-u od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati
  • Drugi dio zahtjeva podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Već su održane radionice u nekoliko županija, a uskoro će se održati i u ostalim županijama u Hrvatskoj, pa tako i u našoj. Detaljne informacije o Natječaju pogledajte na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva objavljena je Uputa u kojoj su navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse. Isto tako možete s interneta skinuti i brošuru "Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom". Nadamo se da će vam ove informacije biti od pomoći i time nadoknaditi barem dio štete koje ste pretrpjeli ove godine.

 

Komentari