Obilježen Dan civilne zaštite

U Osnovnoj školi u Novom Marofu simuliran je požar, a vježba je
Objavljeno: 01.03.2010. 18:11

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Prvi dan ožujka je Me?unarodni i nacionalni dan civilne zaštite, a u sklopu obilježavanja danas je održana vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Novi Marof. Osim osposobljenosti školaraca i djelatnika škole za postupanje u slu?aju izvanrednih situacija, cilj je bio i provjera brzine intervencije žurnih službi, te provjera Plana evakuacije i Plana zaštite i spašavanja. S obzirom da su djeca i osoblje iz škole su izašla za 4 minute, može se zaklju?iti da su i školarci i službe spašavanja uspješno položili današnji ispit. Svoju prvu radnu sjednicu održalo je i zapovjedništvo Civilne zaštite Varaždinske županije. "U slu?aju nesre?e ili katastrofe prvo kre?u policija, vatrogasci i hitna pomo?a, a nakon toga civilna zaštita", rekao je dožupan i na?elnik Stožera zaštite i spašavanja Milan Pavlekovi?.

(ep) 01.03.

Komentari