Obnova dvorca Patačić u Krkancu

Općina Vidovec potpisala je ugovor s Ministarstvom kulture o dodjeli
Objavljeno: 28.02.2010. 00:28

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Na osnovu natje?aja za ovu godinu na koji se prijavila Op?ina Vidovec za obnovu kulturnih dobara, ovih je dana potpisan ugovor sa Ministarstvom kulture o dodjeli 40.000 kuna za obnovu dvorca Pata?i? u Krkancu. Sredstva ?e se upotrijebiti za sanacije pukotina, stolariju i djelomi?nu obnovu fasade dvorca. Prema rije?ima na?elnika Op?ine Vidovec Brune Hrani?a sa sredstvima od 50.000 kuna, koja su dodjeljena prošle godine, obavit ?e se vrlo zahtjevni radovi da bi se sa?uvala jedna od najstarijih kurija na podru?ju Hrvatske. (rv) Foto: www.vidovec.hr

Komentari