službeno priopćenje

Očitovanje Grada Novog Marofa o nalazu Državne revizije

Službeno očitovanje gradske uprave Grada Novog Marofa

Objavljeno: 29.12.2021. 11:42

Zadnja izmjena: 29.12.2021. 12:01

Grad Novi Marof očitovao se na nalaz Državnog ureda za reviziju, objavljen na njihovim internetskim stranicama i dostupan ovdje.

- U svim značajnim odrednicama financijski izvještaji Grada su, prema mišljenju Državnog ureda za reviziju u skladu s odredbama Zakona o proračunu, osim u dijelu opisanom u odjeljku Osnova za izražavanje uvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima. Time je potvrđeno da se financije u Gradu Novom Marofu, kao i prethodnih godina, vode na zakonom predviđen i transparentan način - navode iz gradske uprave i dodaju kako se "manje nepravilnosti na koje je upozorila Revizija otklanjaju u skladu s njezinim preporukama".

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:


Očitovanje Grada Novog Marofa

Grad Novi Marof temeljem obavljene revizije za 2020. godinu dobio je bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja te u jednom manjem dijelu uvjetno mišljenje o financijskom poslovanju. U svim značajnim odrednicama financijski izvještaji Grada su, prema mišljenju Državnog ureda za reviziju u skladu s odredbama Zakona o proračunu, osim u dijelu opisanom u odjeljku Osnova za izražavanje uvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima.

Time je potvrđeno da se financije u Gradu Novom Marofu, kao i prethodnih godina, vode na zakonom predviđen i transparentan način. Od strane Državnoga ured za reviziju dane su preporuke vezane na uvjetno mišljenje u dijelu revizije u kojem je ukazano na određene nedostatke pa Grad postupa u skladu s danim preporukama te se uočeni nedostaci otklanjaju.

Sve ove činjenice javno su objavljene te su kao takve dostupne i provjerljive na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju, a iste potvrđuju da se u Gradu Novom Marofu sa sredstvima poreznih obveznika postupa prema zakonu i prije svega na transparentan način.

Navodi u jednom mediju koji su se pojavili ovih dana su zlonamjerni i tendenciozni i nemaju svoje uporište u činjenicama koje je utvrdila državna revizija, a koja je, ponavljamo, Gradu Novom Marofu dala bezuvjetno te u manjem dijelu uvjetno mišljenje uz preporuku kako ubuduće otkloniti te manje nepravilnosti.

Grad Novi  Marof