Odbačena tužba Crtorada kojom je Grad Varaždin mogao pretrpjeti štetu od 69 milijuna kuna

Odvjetnik Josip Kozjak

Objavljeno: 24.07.2015. 10:49

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:25

Foto: Siniša Sović

Na Trgovačkom sudu u Varaždinu u petak je odbačena tužba koncesionara naplate parkiranja Crtorada koju je podnio protiv Grada Varaždina zbog jednostranog mijenjanja koncesijskog ugovora.

Sud je tako tužbu proglasio neosnovanom i Crtorad Gradu treba nadoknaditi sudske troškove u visini od 15,625 kuna.

- Naravno da ćemo se žaliti na odluku. Tek smo je primili i moram vidjeti koji su razlozi takve presude - istaknuo je Josip Kozjak koji u ovom slučaju zastupa Crtorad.

Podsjetimo, varaždinsko Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Gorana Habuša u prosincu 2012. godine donijelo je odluku kojom je ukinuta naplata dnevne parkirališne karte u iznosu od 100 kuna, produžena je tolerancija za naplatu parkiranja s 5 na 15 minuta, uvedeno je dva sata besplatnog parkiranja na parkiralištu na Trgu bana Jelačića te je broj parkirališnih mjesta pod naplatom smanjen za 230 mjesta.

Crtorad je utvrdio da je tom odlukom jednostrano promijenjen koncesijski ugovor te da zbog te odluke trpi štetu u poslovanju pa su u veljači 2013. godine protiv Grada Varaždina podnijeli tužbu Trgovačkom sudu u Varaždinu.

U svojoj tužbi navode da bi tom odlukom za ugovoreno razdoblje trajanja ugovora o koncesiji, koji je potpisan na rok od 30 godina, a Grad je mogao pretrpjeti štetu u iznosu većem od 69 milijuna kuna.

Crtorad se može žaliti u roku osam dana s obzirom da je riječ o prvostupanjskoj nepravomoćnoj presudi.

Komentari