U Varaždinu je za vikend održan Festival Dobrog pastira. U mladoj varaždinskoj župnoj crkvi Dobrog pastira u organizaciji Ureda za pastoral duhovnih zvanja i ministranata i Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije, te u ve? tradicionalnom doma?instvu župe sv. Fabijana i Sebastijana, okupili su se i ove godine brojni posjetitelji i izvo?a?i duhovne glazbe. Na festivalu je sudjelovalo 16 izvo?a?a koji su kroz niz novijih i nešto starijih autorskih skladbi pjevali o ljepoti duhovnog poziva, poziva na koji Isus zove, te ljepoti predanja Bogu koji svojim dobro?instvima i miloš?u dariva svijeta. Na kraju su svi izvo?a?i i župnik doma?in pre?. Mijo Horvat primili prigodne zahvalnice, koje im je uru?io biskup Mrzljak poru?ivši pritom svima okupljenima kako je duhovna pjesma posebna molitva, koja je ovaj put bila posve?ena duhovnim zvanjima.

Varaždinski forum

Podijeli

Foto: www.biskupija-varazdinska.hr (ep) 26.04.2010.

Komentari

26.04.2010. 14:27h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56