održana u glazbenoj školi

Održana sjednica županijske skupštine - evo najvažnijih odluka

Objavljeno: 09.07.2020. 14:29

Zadnja izmjena: 09.07.2020. 14:30

Vijećnici su na današnjoj sjednici županijske skupštine Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice jednoglasno dali suglasnost za dodatno zaduživanje putem dugoročnog kredita do 20 milijuna kuna za građevinske i obrtničke radove te opremu u smještajnom objektu Minerva.

U Specijalnoj bolnici se energetski obnavljaju svi njihovi smještajni objekti, i to putem EU projekata. - U Minervi, objektu koji je star 40-ak godina i bio je u lošijem stanju nego što se pretpostavljalo, došlo je do potrebe za dodatnim, izvantroškovničkim radovima. Rekonstruirano će biti krovište unutarnjih bazena, a uređen će biti i trg Minerva. Uz to, rekonstruirane će biti elektroinstalacije u sobama, toplovod od Minerve do kotlovnice te će se obaviti soboslikarski radovi, sanacija lođa, ulaznih vrata soba i kupaonica. Također će se rekonstruirati instalacije antenskog sustava, vatrodojava, kao i kanalizacijska instalacija sanitarnih i oborinskih voda – rekao je zamjenik župana Robert Vugrin i pojasnio da je riječ o kreditu na rok od 15 godina, uključujući dvije godine počeka, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5 posto godišnje.

Vijećnici su prihvatili i izmjenu Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za energetsku obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, pri čemu se tražilo produženje roka korištenja kredita zbog toga što su radovi bili otežani zbog pandemije koronavirusa.

Osim u topličkoj bolnici, velika ulaganja odvijaju se i u Općoj bolnici Varaždin. Radovi na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije počeli su prošli mjesec, a ukupna vrijednost te EU investicije je 75 milijuna kuna. 

Županijska skupština Varaždinske županije prihvatila je izvješća o radu trgovačkih društava „Piškornica“ i „Piškornica – sanacijsko odlagalište“ za 2019. godinu. Prihvaćeno je i izvješće Agencije za razvoj Varaždinske županije koja je u 2019. godini pripremala i provodila ukupno 67 projekata iz nacionalnih, EU i međunarodnih fondova. Prihvaćena su godišnja izvješća Garancijske agencije Varaždinske županije i Zone Sjever.

 

Komentari