grad varaždin

Odustalo se od izmjene urbanističkog plana sjevernog dijela grada, evo i razloga

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 06.10.2022. 08:40

Zadnja izmjena: 06.10.2022. 09:08

U razdoblju od 5. listopada do 4. studenog 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o stavljanju izvan snage zajedničke odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina.

Prvotno je inicijativa, odnosno zahtjev za izmjenu UPU-a sjevernog dijela grada podnio Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina s ciljem da se na prostoru uz križanje Koprivničke ulice i Ulice Ruđera Boškovića omogući izgradnja tlocrtno veće građevine od planirane važećim prostornim planovima.

Gradonačelnik Grada Varaždina je donio je Zaključak o odustanku od zahtjeva za IiD UPU sjevernog dijela grada. Razlog su, kako stoji u službenim dokumentima, pokrenute investicije na drugim lokacijama u gradu Varaždinu te izgrađena komunalna infrastruktura u Gospodarskoj zoni Brezje čime je interes investitora usmjeren na druge lokacije.

Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt Odluke nalaze se na web stranici Grada Varaždina.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 4. studenog 2022. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke odluke o izradi III. IiD UPU sjevernog dijela grada i s tim u vezi IiD GUP-a grada Varaždina“ ili na e-mail adresu: [email protected], također putem obrasca.

Komentari